Koncert Vivat Štěpánov

Město Štěpánov
pořádá koncert

VIVAT ŠTĚPÁNOV

J. K. Vaňhal: Missa C dur

Účinkují:
Collegium vocale Olomouc
a
Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc
ve spolupráci s Konzervatoří Evangelické akademie

4. 6. 2023 v 18.00 hod.,
Kostel sv. Vavřince ve Štěpánově

Program:

Jan Křtitel Vaňhal:
Preambulum a Fuga G dur
Jan Gottwald – varhany

Marek Raczyňski: Ave verum corpus
Franz Biebl: Ave Maria
Zdeněk Lukáš: Alleluia
Collegium vocale – komorní sbor

Jan Křtitel Vaňhal: Missa C dur
pro smíšený sbor, orchestr a varhany

Účinkují:

Collegium vocale – velký sbor
Komorní orchestr Iši Krejčího a hosté:
Michaela Dvořáková – soprán
Petra Zindler – alt
Studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
Jan Gottwald – varhany
Dirigent: Růžena Saligerová