Úvodní strana

Komorní orchestr Iši Krejčího

Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc vznikl v dubnu 1987 jako komorní soubor Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a zde působil do června 1998. V letech 1998 – 2017 orchestr vyvíjel činnost při ZUŠ Iši Krejčího Olomouc a od roku 2018 působí na Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc.

Ve vedení orchestru se postupně vystřídali houslista a primárius Stupkova kvarteta RNDr. Vladimír Žůrek (1987 – 1997), violista a dlouholetý ředitel ZUŠ Iši Krejčího Olomouc PaedDr. Josef Dvořák (1997 – 2016) a fagotista, dirigent a nynější ředitel ZUŠ „Žerotín“ Olomouc Mgr. Tomáš Klásek (2016 – dosud).

Za dobu existence se v orchestru a ve spolupráci s orchestrem vystřídalo takřka 300 hudebníků. V současné době je orchestr tvořen pedagogy, studenty a absolventy olomouckých ZUŠ a KEA Olomouc a dalšími vyspělými amatérskými hudebníky (aktuální obsazení). Při symfonickém obsazení KOIK spolupracuje s členy Moravské filharmonie Olomouc, Moravského divadla Olomouc a studenty a pedagogy Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc). Jako sólisté orchestru se prezentují členové MFO a MDO, studenti konzervatoří a akademií a vyspělí absolventi či studenti ZUŠ.

Repertoár orchestru je tvořen instrumentálními a vokálně – instrumentálními skladbami od období baroka až po současnost. Vedle nejvýznamnějších světových autorů je významně zastoupena i česká hudba nevyjímaje autory spojené s Olomoucí (Iša Krejčí, Pavel Čotek, Jan Vičar, Jiří Pavlica).

V letech 1998 – 2012 orchestr zorganizoval 12 ročníků mezinárodního festivalu neprofesionálních komorních orchestrů „SETKÁNÍ“, který bude v sezóně 2020/2021 obnoven ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc (viz odkaz). Několikrát byl pověřen uspořádáním jedné z etap Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles

Orchestr koncertuje v Olomouci a širokém okolí, pravidelně je zván k účasti účasti na hudebních festivalech a přehlídkách (NF ANKST, Camerata Nova, August), podnikl několik zahraničních zájezdů (Itálie, Rakousko, Slovensko). Natočil 3 profilové CD a jeho koncertní činnost je zdokumentována na řadě profesionálních DVD. Často spolupracuje s regionálními pěveckými sbory (COLLEGIUM VOCALE Olomouc, PALORA Litovel, CAMPANELLA Olomouc). Partnerskými orchestry (výměnné společné koncerty) jsou zejména Komorný orchester města Trenčín (SR) a Třinecký komorní orchestr.

Činnost orchestru je významně podporována Olomouckým krajem, statutárním městem Olomouc a Ministerstvem kultury ČR. Dlouholetými sponzory orchestru jsou MAPRO Bystrovany, MORAVIA CONSULT Olomouc, AUTO Hlaváček Olomouc, JOHN CRANE Lutín, FARMAK GASTRO Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, MUDr. Kateřina Dorazilová, MUDr. Michael Chmiel, Mgr. Pavel Celý, NOE – Ing. Štefan Gibala, MUDr. Kateřina Teplá, Ing. Pavel Matějů, ORL pracoviště s.r.o. – MUDr. Malvína Hacarová, Ing. Martin Opluštil – výroba a opravy smyčců, Lékárna U Červeného kostela, Květinová síň Kamélie a další.


Sponzoři a partneři Komorního orchestru