Koncert U PARKU

KOMORNÍ ORCHESTR IŠI KREJČÍHO OLOMOUC A DŮM U PARKU
pořádají

Koncert U PARKU

PROGRAM:

J. Mysliveček
A. Vivaldi
V. Pichl
G. Holst

4. 3. 2022 v 18:00

ÚČINKUJÍ:

Marie Dorazilová – violoncello
Iveta Trojanová – hoboj
Jan Forest – viola
Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc
Tomáš Klásek – dirigent

Účast na koncertech je podmíněna dodržením aktuálních protiepidemiologických opatření.

Pozvánka akce: